2012/11/15

Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Kesihatan Kelas 5K


*    Keadaan kelas 5K semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan.
*    Alat bantu mengajar


Add caption
*    Murid-murid membuat lembaran kerja.

10 条评论: